אבני היסוד של היתרון התחרותי

מזהה: 4012

היתרון התחרותי מורכב מארבע אבני היסוד:יעילות, איכות, חדשות והיענות לצרכי הלקוחות. כל חברה יכולה להתמקד באבן יסוד אחת וליצור לעצמה יתרון תחרותי בזכות מיקוד זה.אין עדיפות לאבן יסוד אחת או אחרת,אלא החשיבות היא להתמקד באבן היסוד המתאימה לאופי ולחזון החברה ומנגד לא להזניח את שאר אבני היסוד. יש צורך בשימור מתמיד של אבני היסוד, גם אם ההתמקדות של החברה נעשית באבן יסוד ספציפית (כאשר כל אחת יכולה ליצור יתרון תחרותי משמעותי לחברה). 

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.