איזה רעיון ניסה לקדם בית החולים בכדי לשפר את שירותיו ולכסות את חובותיו?

מזהה: 3258

היותו של בית החולים "שער ציון" מוסד משותף של הקהילה ביפו ומנוהל על ידה, אפשרו לוועד הקהילה להטיל מעין מס על סוחרי האתרוגים בעיר לטובת בית החולים וחייב כמעט כל חבר בקהילה לתרום משהו על מנת שהוא יהיה זכאי ליהנות משירותי בית החולים אך למרות זאת, בית החולים עמד פעמים רבות בפני סגירה עקב גירעונות גדלים והולכים והכנסות ממיסי קהילה לא היה די בהם בכדי לכסות את הוצאות הפעלתו ורק הודות לתרומות מן החוץ התאפשר המשך קיומו. בראשית 1894 יצאו חברי הועד המנהל של בית החולים בניסיון מעניין שמטרתו לשפר את השרות הרפואי בעיר ולכסות את הגירעונות הכבדים שצבר בית החולים. הם הקימו חברת "ביקור חולים" בשם "שער ציון" אשר מומנה מתשלומי חברים מרצון והייתה תחת פיקוח ציבורי. החברה כוונה לפעול בדומה לפעולתה של "קופת חולים" כיום.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.