אסור לבודד את התלמידים ממוצא אתיופי בבתי ספר

מזהה: 2514

אסור לבודד את התלמידים ממוצא אתיופי בבתי ספר   לאוכלוסיה זו ,בשום אופן כי זה יגרור בעיות קיפוח ,אלימות, חוסר סובלנות ועוד.ולכן יש לשלבם בכתות מעורבות.כמו כן נמצא כי לאוכלוסיית תלמידים  זו יש קושי ברכישת השפה הכתובה .מתוך מחקרה של ד"ר מיכל שני עולה שהסיבה לכך נעוצה במאפייני ההורים שמבססים את הקשר עם הילד על שפה דבורה ,ושתפישתם את רכישת השפה-לא חשובה בעיניהם.מצב זה דורש ממערכת החינוך שינוי התפישה אצל ההורים והקדשת מאמצים לסיוע לתלמידים ממוצא אתיופי.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.