בית המשפט יצטרך להכריע מהם גבולות חופש הביטוי

מזהה: 2225

בית המשפט יצטרך להכריע מהם גבולות חופש הביטוי כאשר בגדרו של ביטוי נעשה שימוש בייצוג וברמיזה שיש בה כדי לפגוע בכבודם של יהודים חובשי כיפה או בעיסוקם, והכל כדי לקדם מטרה מסחרית של שיווק דירות. במקרה דנן, על בית המשפט לערוך איזון בין הגנה על חופש הביטוי המסחרי לבין האינטרס במניעת פגיעה ברגשות הציבור. וכבר נקבע בבג"ץ 4644/00 יפאורה תבורי נ' הרשות השנייה[1]  (להלן:"עניין יפאורה") כי "גבולותיו של חופש הביטוי המסחרי, שלא כל הטעמים של חופש הביטוי חלים לגביו, צרים מגבולות חופש הביטוי הפוליטי או האמנותי. על-כן אין מניעה עקרונית מלהגביל ביטוי מסחרי הפוגע ברגשות או אף מלפוסלו [...] לעומת זאת, הגם שבתשדירי פרסומת יש מן היצירתיות, עיקר מטרתם הוא קידום מכירת המוצרים והשירותים שהם מציגים. מטרה זו משליכה לא רק על היקף ההגנה שיינתן להם, אלא גם על מקום התוויית גבולות הטעם הטוב.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.