דיני נזיקין - תאונת דכים

מזהה: 3867

סיכויי תביעתה של קרנית

בארוע זה, נראה כי במסגרת החוק קרנית לא תוכל לתבוע חזרה פיצוי ממי מהמעורבים בתאונה. סעיף 12 לחוק, יחד עם סעיפים 12א ו-12ב לחוק, אינם מקימים לקרן, במקרה עסקינן, זכות כנושה כנגד חברת הביטוח מאחר ועילת הפיצוי הינה בהתאם לסעיף 12(א)(2) לחוק, ואין מדובר במצב בו לחברת הביטוח מונה מנהל מורשה או שהינה בפירוק.

אולם, מתוקף היותה "...תאגיד, כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית" בהתאם לסעיף 11 לחוק, הרי שזכותה לתבוע שיפוי מעזבונו של חוליו במסגרת פקודת הנזיקין.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.