דעת הקהל בסוריה

מזהה: 3694

דעת הקהל בסוריה לא לוחצת על המשטר להגיב לפעולות ישראל ומקבלת את גישתו. דבר זה נובע, בין השאר, משליטתו המוחלטת של השלטון בכלי התקשורת השונים, ומגישה מוגבלת של האוכלוסייה לאתרי אינטרנט. הדבר שונה מהלחץ הערבי במדינות אחרות על ההנהגות הערביות להגיב על פעולת ישראל

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.