דפוס היקלטותם של העולים המזרחים כפועלים והאשכנזים כהמעמד המועדף

מזהה: 2159

המערך הסוציאלי הפנה את מירב משאביו לעדה המזרחית, דבר הגרם ל"מטפלים" "ומטופלים" וחידד את השוני התרבותי לשוני בהקשר של “נזקקות”.

עם כן, דפוס היקלטותם של העולים הוא אשר הביא את מרבית המזרחים לפועלים, ואת מרבית האשכנזים לבני המעמד המועדף.

המסורת היהודית שדוגלת במשפט "כול ישראל ערבים זה לזה" באה לידי ביטוי בדאגה, בעיקר לתעסוקה לעולים. המדינה תרזים כספים ליזמים ותיקים ואשכנזים לרוב, על מנת שיקימו מפעלים, בהם יוכלו המזרחים לעבוד. משפחת היזם תירש את המפעל דור לאחר דור, מצבם הכלכלי יאפשר להם לרכוש השכלה ולא כמו הפועל במפעל אשר לא יוכל להרשות לבנו השכלה וגם לא עתיד שונה משלו.

ניתן לבחין שמטרתם העוסקים בדבר לא הייתה ליצור מעמדות, או להביא להפליה עדתית, אלא לתת הזדמנות שווה לכל עולה לקחת חלק בבניית החזון הציוני. 

שינוי במעמדת של המזרחים יבוא משינוי המבנה החברתי. מכך שיפתחו מקומות תעסוקה נוספים או מעמדות גבוהים נוספים שאותם ימלאו המזרחים. אך, בראש ובראשונה יש להשתחרר מכבלי המיתוס האידיאולוגי של מודרניזציה מערבית. 

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.