דת ולאומיות בתנועה הציונית בראשיתה

מזהה: 5237

שלמון טוען כי הלאומיות הציונות לא הייתה לאומיות אשר דרשה בתור תנאי כניסה לבטל את ההיבטים הדתיים של האדם, אם כי הוא טוען בנוסף לכך כי רבים מאלו שאכן הצטרפו לתנועה הציונית בכל זאת וויתרו על שמירת המצוות ולמעשה התנועה הציונית שימשה בתור מכשיר אשר הופך אותם מיהודים שומרי מצוות. כאשר הוא סוקר את ההתפתחות של התנועה הציונית, מבחינת הוגי הדעות שלה, הוא מוצא כי גם הדתיים וגם המשכילים היו בדעה אחת כי החברה היישובית החדשה בארץ תהיה מחויבת לאורח החיים המסורתי.

אחת הטענות החשובות של שלמון היא כי לולא הפעילות של הרצל באותם ימים והעתקת הפעילות של התנועה למערב אירופה ממזרח אירופה, קיים ספק גדול אם היה עתיד להתעוררות הלאומית במזרח אירופה בשל השאלות של היחס שבין המסורת ובין התנועה הציונית. בקרב היישוב של אותם ימים היה קיים פולמוס גדול בין העמדות העקרוניות השונות ביחס ליישוב הארץ ולתחייה הלאומית ואל הנורמות ההלכתיות מצד שני.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.