האג׳נדה הפמיניסטית הליברלית

מזהה: 3360

בניגוד לציפיות, שינוי זה לא הוביל לשינוי בבריאות האישה ורווחתה, עצמאותה הכלכלית, ההשתתפות הפוליטית שלה, מעמדה המשפטי והסטאטוס החברתי שלה. בשתי המדינות נשים מדווחות על אלימות משפחתית גבוהה ועל מעט שליטה על קיום יחסי מין, כניסה להריון והידבקות באיידס. הן עובדות ללא תמורה בטיפול ילדים ומשפחה ומופלות בשוק העבודה והן מופלות מבחינה משפטית בתחום של זכויות קניין וזכויות משפטיות אחרות.

הממצא המפתיע במחקר הוא שהשכלה או שוויון בהשכלה אינם משנים דעות קדומות ואינם מקדמים את מעמד האישה בחברה. זה נוגד את התיאוריות הליברליות בחינוך שטוענות כי חינוך הוא כלי חשוב לקידום שוויון מגדרי ולהעצמה נשית. זאת אומרת: חינוך לא מוביל לשינוי חברתי.

הדעות הקדומות לגביי בנות, האינטליגנציה שלהן והיכולות הלימודיות שלהן רווחות לא רק בקרב החברה הכללית, אלא גם בקרב נשים והתלמידות עצמן. יש אינטרנליזציה של הדעות הקדומות וההפלייה.

כמובן שיש לזה השלכות פוליטיות וכלכליות, שכן העולם הנאור משקיע משאבים רבים בתוכניות ההשכלה האלו החל משנות ה-90, אולם בפועל נראה כי התוכניות לא הובילו לשינוי ממשי בשוויון המגדרי בארצות אלה.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.