האדם הסביר בפועל, משמש כלי בידי בית המשפט

מזהה: 3139

ההתחשבות של המשפט ביצריו של האדם היא מוגבלת, כותבת המאמר נותנת דוגמא של הפחתת העונש של נאשם וזאת בהתחשבות בסערת הרגשות של אדם שהביאה אותו לבצע עבירה. למשל בתי המשפט מכירים בקינטור (התנהגות מתגרה) רק במקרים שאדם סביר היה עלול לאבד את עשתונותיו עקב מעשה ההתגרות. למעשה, האדם הסביר ביחס לקינטור אמור לייצג את האדם הרגיל על חולשותיו ופגמיו. אולם, במקרים שבהם מוטלת אחריות פלילית על בסיס רשלנות, משתנה לחלוטין דמותו של האדם הסביר, כאן מאבד האדם הסביר את דמותו האנושית. בפסק דין בש נקבע שהאדם הסביר על פי ניסיון החיים היה חייב לצפות מראש את מה שקרה, ולכן הרשיע את הנאשם בגרימת מוות ברשלנות, על אף העובדה שכנראה אף אדם סביר לא היה צופה את התרחשות הדברים. בפסק דין יוסף נ' אדלר בית המשפט פסק שלמרות שהסטת הרכב נעשתה על פי צורה אינסטינקטיבית (חושו הטבעי של האדם), ולא מתוך מחשבה או למידה. עדיין בית המשפט פסק שהנהג היה רשלן, וזאת משום שהאדם הסביר היה מתנהג בצורה אינסטינקטיבית סבירה יותר, ולפי דעתו של בית המשפט, היה על הנהג לבלום את הרכב ולא להסיטו.

לפי פסקי הדין לעיל, בית המשפט למעשה מסיר כל אנושיות מהמונח האדם הסביר והופך אותו בפועל ליצור דמיוני נורמטיבי מולד. האדם הסביר בפועל, משמש כלי בידי בית המשפט להחדרת דפוסי התנהגות לפי הקו האידיאולוגי והמחשבתי של השופטים בישראל, כתוצאה מכך, בית המשפט יוצר לאדם הסביר תכונות וסטנדרטים עילאיים על מנת לעצב את החברה, כפי שבית המשפט רוצה להנחיל לאכוף. 

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.