האם חלה התיישנות על תביעת פיצויים בגין הפקעה?

מזהה: 2516

נשאלת השאלה האם חלה התיישנות על תביעת פיצויים בגין הפקעה? בית המשפט קבע שיש לחשב פיצוי הפקעה בעוד 3 שנים ממתן הסעד ולא תחול התיישנות על תביעות שתלויות ועומדות.פס"ד  קרסי נ. מדינת ישראל:נשאלה השאלה אם רשות מפקיעה למטרה ציבורית ,רשאית אחרי זמן רב , לעשות שימוש בקרקע למטרה אחרת? כמו כאן לבניית גן ילדים כעירוני ? יתכן וגן עירוני עדיין נחשב למטרה ציבורית- בימש יבדוק זאת. רוב השופטים קבעו שעל הרשות לעבור מחדש את מסלול ההפקעה הקבוע בדין או להחזיר את הקרקע לבעלים.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.