האם יש צורך לצפות את דרך ההשתלשלות לקראת התוצאה

מזהה: 2227

עם זאת, ועל אף שעל פי הפסיקה כאמור, אין צורך לצפות את דרך ההשתלשלות לקרות התוצאה, הרי שבמקרה דנן, מדובר היה על תוצאה חריגה וקיצונית, שכן, שמעון נותח בהצלחה בעיקבות התקפת הלב שחווה ומותו בסופו של יום נגרם מהטיפול הרשלני והלא מקצועי שניתן לו בטיפול בחיידק בו לקה עת שכב בהתאוששות במחלקה הכירורגית וכעבור יומיים מהצלחת ניתוח הלב. נקבע בפסיקתנו כי "...אין צורך לצפות את דרך ההשתלשלות לקראת התוצאה ובלבד שזו לא תהיה חריגה ביותר..."[1] על עמדה זו חזר השופט אנגלרד בע"פ 5870/01 חסיין נ' מדינת ישראל, פ"ד נז(1) 221, 233 (2002) (להלן:"עניין חסיין") בזו הלשון:"...הנאשם אינו צריך לצפות את תהליך הגרימה בפועל, ובלבד שתהליך הגרימה לא היה חריג באופן קיצוני. רק במקרים נדירים, שהתוצאה המכוונת הושגה בהם בדרך אקראית ועקיפה ביותר וקיים פער גדול בין דרך האירוע – כפי שניתן היה לצפות בעת המעשה – לבין דרך האירוע שהתרחש בפועל, יש מקום לדבר על היעדר קשר סיבתי משפטי"(ההדגשות במקור).

 

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.