הגברת התעסוקה של נשים ללא ביטול החלוקה המגדרית של העבודה

מזהה: 2363

ישנו קושי בהגברת התעסוקה של נשים ללא ביטול החלוקה המגדרית של העבודה. כמו כן, מדובר בתהליך הדרגתי. לכן, הרצאה בנושא זה לסטודנטים עשויה להגביר את המודעות לעניין לכשעצמה. שאלה במבחן בה יתבקשו הסטודנטים לספק מודל המעודד נשים משכילות להיכנס למעגל העבודה יאפשר לסטודנטים להתחבט בסוגיה בעצמם ואולי אף להציע פתרון שישנה את פני המצב.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.