הגדרות מנהיגות

מזהה: 3756

מנהיגות מעצבת- שאלון מנהיגות מעצבת של המנהל במקום העבודה. חיבר את השאלון בני מרגליות, בשנת 1994 לזיהוי מאפייני המנהיגות של העובד במקום העבודה )מרגליות, 1994).

מנהיגות מתגמלת-  שאלון מנהיגות מתגמלת של המנהל במקום העבודה. חיבר את השאלון בני מרגליות, בשנת 1994 לזיהוי מאפייני המנהיגות של העובד במקום העבודה (מרגליות, 1994(.

שביעות רצון- שאלון לבדיקת שביעות רצון בעבודה. חיבר את השאלון ויקטור אליעזר  שחובר  בשנת 2008 לזיהוי שביעות רצון במקום העבודה (אליעזר, 2008).

מחויבות למקום העבודה- שאלון זיקה רגשית וההזדהות של הפרט עם מקום העבודה, השקעת מאמצים ולואליות  (שגיא, 1998)- חיברה את השאלון רחל שגיא, על מנת לבדוק מה משפיע על מחויבותם  של העובדים במקום עבודתם

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.