הגישה הביקורתית באתיקה בחינוך

מזהה: 2088

הגישה הביקורתית היא גישה שחוקרת מדוע התקבלו החלטות, מה עומד בבסיסן ומאתגרת אותן. מערכת החינוך, לפי גישה זו, לרוב היא מערכת ליצירת שעתוק של מבנים חברתיים קיימים. גישה זו מבקשת לבחון מה מונע מתלמידים להגשים את עצמם וכך לגלות מוקדי כוח שמונעים צדק חברתי. לפי הגישה בדילמה הדרישה להעביר את התלמיד לבית-ספר אחר מבטאת רצון לשמור על הסדר הקיים, כדי שהוא לא יפריע ואולי 'ידביק' ויפגע באחרים עם ההתנהגות שלו. למרות זאת התנהגות לא צודקת שכן אין פה עשיית צדק כלפי התלמיד וכלפי הצרכים שלו אלא רק משמוע ואכיפה של הסדר הרצוי. גישה נוספת לפתרון הדילמה היא גישת הדאגה שמדגישה ערכים של אמון, נאמנות והעצמה בבסיס החלטות מוסריות. הדאגה והאכפתיות הם המפתח לפתרון דילמות מוסריות. בהתאם לגישה זו, במסגרת פתרון הדילמה יהיה דגש על הבנת נקודת המוצא של האחר תחת ההקשר ממנו הוא מגיע וחווה אותו. ההקשר משפיע על התפיסה. למשל האלימות שבה נוהג הילד תתפרש כקריאה לעזרה וכמצוקה כתוצאה מהמצב החדש והמורכב בפניו עומד התלמיד. 

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.