ההקשר ההיסטורי-תרבותי של האלימות

מזהה: 4243

 בין שני הצדדים המעורבים באלימות נוצר משחק סכום אפס, כאשר צמצומו של מושא האלימות מסמל בעצם את התרחבותו והשתלטותו של מבצע הפעולה האלימה. כלומר, האלימות היא לאו דווקא מעשה בודד שמעורבת בו תמיד החלטה של אדם אחד לפגוע באדם אחר, אלא קיימת "אלימות ניהולית", אשר מתרחשת דרך רשת של גורמים חומריים וא-חומריים, מוסדות ומערכות של ניהול והסדרה, ומצויה בידי בעלי הכוח והשליטה במרחב ובמשאבים.

הנדל מציג את צורת השלטון הטוטליטרית כדוגמה לאלימות ניהולית. הגבלה פיזית על תנועתם של אנשים ועל אפשרותם להתאגד נחשבת לאלימות, כיוון שהיא מצמצמת באופן פיזי את כוחם ואת הצד החברתי של אישיותם. מכאן, שממשלה טוטליטארית היא דוגמה מובהקת לשלטון אלים כיוון שהיא שולטת באופן קבוע ואלים על נתיניה ומגבילה את אפשרויות התנועה שלהם. חיסול החירות ויכולת הבחירה הן האידיאל החברתי של השלטון הטוטליטרי, אשר מצמצם את אנושיות האדם הפרטי למען התפשטות עצמית מוחלטת.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.