ההשפעה של לימוד עבודות מחקר בשיעורי מדעים

מזהה: 3417

התוצאות הראו כי בזמן ולאחר קריאת עבודות המחקר וללא הכשרה מיוחדת, התלמידים החלו לשאול שאלות של חשיבה ברמה גבוה והתמודדו עם היחסים הסיבתיים בין המשתנים ועם ביקורת. בנוסף, תלמידים נטו לשאול שאלות ייחודיות יותר ופחות דומות אחת לשנייה. הדבר עשוי להצביע על כיווני מחשבה מגוונים יותר שעולים מקריאת עבודות מחקר. בניגוד לתוצאות אלה, בקבוצת הביקורת אשר בה השתמשו בספרי לימוד, שבהם מופיעים ניסויים ללא התייחסות מפורטת לשיטות המחקר, לא נשאלו שאלות המצריכות חשיבה ברמה גבוהה.

למרות שהסיבות להבדלים אינן חד משמעיות, ולמרות שההבדלים בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת, אינם גדולים, המחקר מעיד על נטייה מסויימת ועל היתרון שבהטמעת קוריקולום המבוסס על לימוד של עבודות מחקר. עם זאת, ובצדק, החוקרים מדגישים כי שאילת שאלות ברמת חשיבה גבוהה היא תהליך ולרוב אינה מתרחשת באופן ספונטני. בתהליך זה יש תפקיד גדול גם למורה בכיתה וליכולתו להנחות את התלמידים ראשית לשאול שאלות, שהן מעבר לשאלות אינפורמטיביות. ושנית, לפתח בקרב התלמידים את היכולת לשאול שאלות ברמת חשיבה גבוהה.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.