החלטת העירייה להסיר את מודעות העמותה מלוח המודעות של העירייה

מזהה: 2224

החלטת העירייה להסיר את מודעות העמותה מלוח המודעות של העירייה – מחד,  תטען העירייה כי אימרה לפיה הבניה הינה "על טהרת העבודה הערבית" עולה לכדי גזענות לשמה וכי מדובר בפרסום פוגעני העלול לפגוע בכבודם של יהודים ישראלים בכלל וחובשי כיפה בפרט בניגוד לאמור בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו[1] ו/או לפגוע במשלח ידם ובפרנסתם בניגוד לאמור בחוק יסוד חופש העיסוק[2] וכן הוא מהווה פגיעה ברגשות הציבור הדתי שכן המודעה קוראת למעשה שלא להעסיק יהודים חובשי כיפה בעבודת בניין משום שהם נחשבים כעובדים לא מוצלחים. מנגד, תטען העמותה כי הפירסום הינו סוג של סאטירה וגימיק שיווקי והסרת המודעה מהווה פגיעה בחופש הביטוי של העמותה, שהוכר כנגזרת של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו[3].

 

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.