היבט ההתחדשות הבית ספרית - מחקר פעולה

מזהה: 3041

מחקר נוסף נערך בקרב מורים בכיתה מקצועית ובחן את היבט ההתחדשות הבית ספרית. המחקר בחן תהליכי שינוי מבחינת מעקב אחר תהליך למידה קבוצתי ולא מתוך ראייה מערכתית על מנת להעמיק את התובנות אשר ליוו את ההתפתחות המקצועית של המורים. ההתפתחות המקצועית הזו נבחנה למשך ארבעה מחזורי למידה. התהליך הקבוצתי הזה של מחקר הפעולה הביא ליצירת ידע מקצועי חדש. העובדה כי העשייה עצמה קיבלה הגדרה מושגית וברורה על ידי בחינת תהליכי העבודה עצמם והתבוננות עצמית של החוקרים בהליכי העבודה שלהם הביא ליצירת אותו ידע חדש שלא היה מושג על ידי ניהול מחקר בשונה ממחקר הפעולה(קיני, פרק ג', 2006).

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.