הירידה בפשיעה בערים הגדולות

מזהה: 3949

א. הירידה בפשיעה בערים הגדולות נובעת מכמה סיבות – התחזקות הכלכלה, מדיניות של "אפס סובלנות" לפשע, עלייה בשימוש בכליאה ובענישה ואף עונשי מוות, הזדקנות של האוכלוסייה וכן טיפול בבעיית הקראק.

ב. הנימוק של Mulheir הוא שבהרבה מקרים יש מחסור בכוח אדם, מטפל אחד על 40 ילדים לפעמים ולכן עליהם להנהיג משמעת קשה של זמני האכלה, החלפה ושינה. בשל סיבות אלו, אנשי הצוות בהרבה מקרים אינם אשמים בתוצאות הקשות בבתי היתומים.

ג. האלטרנטיבה שמציעה Muiheir היא להשקיע משאבים בשירותים הקשורים בקהילה אשר מגנים על הילדים ומעניקים להם את האפשרות להתפתח ולממש את הפוטנציאל שלהם. באמצעות אלטרנטיבה זו, הילדים יצליחו להדביק את הפערים ההתפתחותיים וימשיכו לנהל אורח חיים בריא ומאושר. לפי הניסוי של הארלו, הקופים היו זקוקים יותר למגע נעים ובכך נראה כי יש קשר בין דבריה של Muiheir וניסוי הקופים שכן תינוקות זקוקים להוריהם על מנת להתפתח ולא רק צרכים פיזיים של האכלה.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.