המאמרים ״אוריאנטליזם" של אדוארד סעיד, ו״שייקספיר בג'ונגל״ של לורה בוהאנן

מזהה: 2115

בבאונו לבדוק את הטענה שיש הבנה אוניברסלית בחנו את המאמרים ״אוריאנטליזם" של אדוארד סעיד, ו״שייקספיר בג'ונגל״ של לורה בוהאנן. מאמרה של בוהאנן מתאר מחקר אשר ערכה באפריקה ותוצאותיו היו שאין הבנה אוניברסלית וכי ההבנה תלויית תרבות. סעיד במאמרו טוען כי קיים סגנון מחשבה המבוסס על הבחנה אונטולוגית, האוריינטליזם, והוא זה אשר מהווה את הבסיס לפערי התפיסה בין המערב ולמזרח. שני מאמרים אלה תומכים בצורה גורפת בטענה שאין תפיסה או הבנה אוניברסלית וכי ההבנה היא תלוית תרבות.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.