הספר - בעל הבית הפריזאי

מזהה: 2472

מחבר המהדורה הביקורתית מתאר בסיכום הספר את הספר כמאפיין מובהק של יחסה של הכנסייה הקתולית לנשים באופן כללי בימי הביניים:   האישה היא גורם שמחטיא את הגבר, נחותה ממנו מכל הבחינות ורצון אלוהים שתהיה כפופה אליו.

אמנם, יש לאישה כוח להשפיע על בעלה, לא רק בכיוון השלילי אלא גם בכיוון החיובי, והמחבר מפציר באשתו הטרייה שתבחר בדרך זו ותהיה לו לעזר.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.