העברת מידע מהאקדימה לתעשייה

מזהה: 2778

על מנת לגשר על "עמק המוות" פותחו במשך השנים גופים מוסדיים המשמשים כעין מתווכים להעברת הטכנולוגיה בין האקדמיה לתעשייה. מלבד האקדמיה והתעשייה המוערבים בתהליך העברת הידע מהאקדמיה לתעשייה מוערבים בהתהליך גם החוקר, מכון המחקר, הגוף להעברת המידע מהאקדמיה לתעשייה וגם הממשלה. בתהליך העברת הידע בין האקדמיה לתעשייה כל הצדדים מרווחים. ללא ספק המרוויחה הגדולה בתהליך העברת הידע הינו התעשייה שעושה שימוש במידע שמהווה יתרון תחרותי לחברה. אך גם לגורמים האחרים בתהליך העברת הידע יש רווחים. לחוקר יש רווח של סיפוק מקצועי ומימון למחקרים עתידיים. למכון המחקר יש רווח מצד תדמית מחקרית שעשויים להביא לה תקציבים נוספים. והממשלה יש רווח מצד של שגשוג כלכלי של המדינה.   

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.