העדפה ברורה לבריטניה ולסוכנות הציונית לעלות את יהודי גרמניה

מזהה: 1993

משנת 1933 הייתה העדפה ברורה לבריטניה ולסוכנות הציונית לעלות את יהודי גרמניה שמצבם היה רע מאוד עם עלייתה של המפלגה הנאצית.

בשנת 1943 החלה הסוכנות היהודית לפעול בתימן ולהפנות רישיונות שנותרו פנויים בעקבות מלחמת העולם השנייה והשואה, ליהודים מארצות אסלאם, בניהם יהודי תימן, ובכך ולחזק את הישוב היהודי.

בשנים 1943-1945 עלו יהודים מתימן יותר מכל מדינה אחרת, וזאת בעקבות הפניית הרישיונות שלא מומשו ע"י יהודים מאירופה לתימנים שיצאו לכיוון עדן .

ב) במהלך שנות ה- 20 של המאה ה-20 התפתח נרטיב היסטוריוגרפי חדש בקרב יוצאי תימן בא"י אשר החליף את הנרטיב הקודם של חופש, עבודה וגבורה והוא היה נרטיב הסבל והייסורים שחווים היהודים בתימן. הנרטיבגובש והפך להיות סיפורה הרשמי של יהדות תימן. הנרטיב גובש למען גיוס כספים לפעילות התאחדות התימנים והמאבק לרישיונות עלייה שהתנהל מול גורמים בסוכנות הציונית ומחוץ לה.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.