הערכת ביצועי עובד

מזהה: 4089

הערכת ביצועי עובד הינה מעקב אחר התנהגותו, ביצועיו והערכתם, במטרה לקבל החלטות בנוגע אליו. הערכת ביצועי העובד יכולה להתבצע על ידי ממונים ישירים, העובד עצמו, קולגות, כפיפים, יועצים חיצונים וכו'. ארגון יכול לבחור בכל אחת מהאפשרויות או בשילוב ביניהם, על מנת לבצע את ההערכה. כמו כן, ישנן שיטות רבות להערכת ביצועים ואלו משתנות בהיקף הערכת קריטריונים אישיים לעומת קריטריונים של ביצוע ובהיקף השימוש בשיפוטים אובייקטיביים לעומת סובייקטיבים. על ארגונים לחתור לשימוש בטכניקות הערכה הוגנות, אובייקטיביות וקשורות לדרישות התפקיד של האדם המוערך ככל האפשר. עם זאת, כיוון שהערכות ביצוע מובססות על שיפוט אנושי, הן מועדות לסובייקטיביות ולשגיאות ועל המעריך להיות מודע לבעיות הנפוצות העולות בעת תהליך ההערכה. ישנן עדויות רבות לשגיאות אנוש המתרחשות בעת שימוש באמצעי הערכה ולשם כך, ישנו צורך בתיעוד וגיבוי ההערכות ביצועים במידע כתוב. ככל שהמידע יהיה אובייקטיבי יותר וכתוב סמוך למאורע, כך גם ההערכה תהיה מדויקת יתר ולא תיפול ליד הזיכרון. את ממצאי ההערכה מומלץ לתווך למוערך בראיון הערכה, המהווה הזדמנות לסקור התנהגויות הקשורות לעבודה וביצוע תיאום ציפיות להמשך. חשוב כי ראיון ההערכה יקבע מספיק זמן מראש על מנת ששני הצדדים יוכלו להתכונן אליו בהתאם. כמו כן, חשוב בעת הראיון לשמור על תקשורת ישירה, המאפשרת אווירה נינוחה ולא מאיימת עבור העובד. 

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.