הפרטת בתי הספר

מזהה: 2470

הפרטת בתי הספר- בתי הספר יהפכו למוצר שיווקי המבוסס על מודלים כלכליים בעידודה של הממשלה. בתי הספר יהיו מגוונים ויהיה מגוון רחב של בתי ספר שיוצע, רבים מהם על ידי יזמים פרטיים, כשהמודלים המוצלחים ישוכפלו והפחות מוצלחים ייסגרו. איכותם של בתי הספר הטובים תגדל,אבל כך גם אי השוויון בבתי הספר. הממשלה תהפוך  ממנהלת החינוך למפקחת עליו. תפקידם של מנהלי בתי הספר יהיה משמעותי הרבה יותר, ובידי חלקם יהיו גם תקציבים גדולים יותר.  חלק מבתי הספר יאופיינו בניהול של צוותים של מורים, אחרים בידי הקהילה, ואחרים במודל כלכלי קלאסי של רשת בתי ספר שיש לה מנהל שהוא 'מנהל סניף' ומציע את מרכולתו לצרכנים הלא הם ההורים והתלמידים. כתוצאה מתהליכים אלו יוצרו גם שיתופי פעולה ארציים ובינלאומיים רבים בין בתי ספר שונים ואף בין רשתות של בתי ספר באופן דומה לזה שגופים עסקיים משתפים פעולה כיום.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.