הקשר עם הנכדים: יחסים עם הנכדים לפני ואחרי הגירושין

מזהה: 2449

הקשר עם הנכדים: יחסים עם הנכדים לפני ואחרי הגירושין. הממצאים אינם חד משמעיים חלק מהנבדקים מתארים שיפור בקשר עם הנכדים וחלקם מתאר שיחסים אלה לא השתנו. ניתן לייחס את השיפור בקשר לשני גורמים כפי שציינו אבן-זהר (2008) וגלברט-אבני (2007), הסבים נתרמים מן הקשר עם הנכדים לא פחות משהם תורמים להם, הוא ללא ספק מעצים אותם ומחזק את תחושת החיוניות שלהם. כך, שלאחר שנישואיהם "כשלו" ומשפחתם הגרעינית התפרקה, ייתכן שהם מוצאים בקשר עם הנכדים משאב לחיזוק הדימוי העצמי, הערכה העצמית ותחושת המסוגלות לקשר חם ואוהב. הסבר נוסף לשיפור הן אותן השפעות חיוביות שמציין רייסמן (Riessman, 1990) במאמרו. ביטחון עצמי ותחושת שליטה היא אבן שואבת לעצמות פנימיות שיכולות להוות אבן שואבת ליכולת הענקה לנכדים. 

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.