השמיעי קולך - אוטיזם

מזהה: 3669

4 שאלות שעלות בעקבות קריאת הקטע:

האם לילדי אוטיזם יש נשמה מיוחדת ?
האם תקוותה של קטרין מוריס תהיי חזקה עד הסוף?
האם אפשר באמת לרפא ילדים אוטיזם?
איך אן-מרי וילדים אוטיזם מסתכלים לעולם?

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.