השתלבות קצינים בכירים בפוליטיקה הישראלית

מזהה: 5896

במאמר שפרסם גיורא איילנד לאחרונה (29.12.2020) הוא מביא בתור דוגמאות את בני גנץ וגבי אשכנזי – האלופים במילואים שנכנסו לפוליטיקה במהירות גבוהה ובעמדות בכירות, ונכשלו. הסיבות העמוקות לכישלון קצינים בכירים במילואים נמצאות בשינויים ארוכי טווח המתרחשים בישראל.

האם יש למפקדי צבא לשעבר הרגש החברתי-פוליטי? איך הם יכולים להשתמש במודל מנהיגות, בו הם השתמשו בצבא, גם בקריירה הפוליטית שלהם? האם התשובות תלויות במפלגה פוליטים אליה הם הצטרפו? בחינת השערות המחקר תאפשר לענות על השאלות הנ"ל.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.