התפיסה האידיאולוגית של הפדגוגיה הביקורתית

מזהה: 3495

התפיסה האידיאולוגית של הפדגוגיה הביקורתית, מבקשת ליצור תכנית משחררת, שדרכה מעצבים אישיות הלומד בצורה מוגדרת וספציפית מאוד שהופכת אותו להיות אדם מודע וחופשי לחלוטין. היא מבקש ליצור לומד שיודע לחשוב על מה שהוא לומד, לבקר אותו ולגרום אפילו לשינוי ערכים על פי הראוי. בעצם נדרש על פי התפיסה הזו לשנות מחשבה שלמה של דורות הצעירים.

אנחנו חושבים מצד אחד, שהדבר הזה חיובי מאוד. וכי בעידן הטכנולוגיה וריבוי מקורות המידע הבלתי אמינים, הקרבה והחיכוך התרבותי שיש בין חברות שונות, חיוני מאוד ללמד את הלומד על בסיס ערכים חופשיים, שוויון ומודעות לסביבה. אבל מצד שני, לומד שגדל לפי תפיסה שעל פיה הוא מאמין שהוא יכול לדעת הכול בעצמו, לשנות כל חוק או ערך שאינו ראוי לו, זה עלול ליצור התנגשויות מרובות בינו לבין שאר הלומדים שחושבים בצורה שונה ממנו. גם כן, צריך לשמור על מרכזיות תפקידו של המורה כמספק מידע, כמנחה שיכול לכוון את הלומד וכדמות שיודעת לשמור על אי קיום התנגשויות בין הערכים והרצונות השונים של הלומדים.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.