התפיסה האנתרופוצנטרית (המעמידה במרכז את האדם) והתפתחות החינוך הגופני באירופה

מזהה: 4715

המונח "אנתרופוצנטרי" נטבע בהקשר למאה השמונה-עשרה, העידן הנאור באירופה. אין להסיק מכך שבתקופות קדומות יותר לא הייתה התייחסות לאדם בהקשר לפעילות גופנית, אולם במשך המאה השמונה עשרה התגבשו תפיסות ששמו להן למטרה לנטרל תהליכים חברתיים שליליים שהביאו לקונפליקטים ולשסעים בחברה. נטרולם של תהליכים אלה התפרש מבחינה פילוסופית כקדמה וכנאורות ופתח את המסע לקראת עולם תרבותי חדש בו האדם הוא המניע את הפעילות האנושית- וזו תמצית הגישה האנתרופוצנטרית. למרות שעדיין נתפס אז הספורט כבידור, הרי שהוא נתפס גם כפעילות שמטרתה לספק את צרכי האדם. זאת בניגוד לתפיסה התיאוצנטרית הקודמת שהעמידה את כלל הפעילות האנושית כמכשיר לסיפוק צרכי האל.  תפיסה חדשה זו התייחסה לצרכיו הגופניים והרוחניים של האדם, לחופש המחשבה והפעולה ולהנאה מכל מרכיבי החיים, כולל שעות הפנאי. 

היות והחינוך הגופני היה פעילות מרכזית- בידורית בשעות הפנאי של האדם באירופה, וכתוצאה מהתפיסה האנתרופוצנטרית החדשה נדד הספורט משעות הפנאי אל מערכת החינוך והפך, בליווי הגיבוי הפילוסופי של רוסו ושל אחרים, מבידור לחלק מהחינוך בבתי הספר ובאוניברסיטאות. 

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.