חובת השימוע ומתן הזדמנות להביג

מזהה: 2853

חובה זו נובעת מכללי ההגינות, ונראה כי נפל פגם גם בכך שהפרקליטות הזמינה את דין לפגישה מבלי שנמסר לו מלוא המידע אודות החשדות והידיעות כנגדו באופן שלא יוכל להתגונן מפניהם. בהקשר זה יש לציין, כי בפסיקה נקבע כי לא כל אי מסירת מידע תביא לביטול ההחלטה. יש לבחון בכל מקרה האם זכותו של האדם להעלות את טענותיו קופחה על ידי אי מסירת המידע[1]. המבחן בהקשר זה הינו גמיש ומהותי. בעניינינו, נתון אמנם כי לנטע נמסר צילום של פנייה אחת בלבד וצילום של הפנייה השנייה לא נמסר. נוכח האמור יש  לבחון האם אי מסירת הפנייה השנייה מקפחת את זכות התגובה העומדת לדין.

 

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.