חוק פיקוח אלקטרוני - פסק דין

מזהה: 2880

כבר בראשית הדברים נאמר על ידי בית המשפט כי הדיון בסוגיה המשפטית איננו הכרחי בנסיבות המקרה דנן, שכן חוק פיקוח אלקטרוני נכנס לתוקף רק לאחר שהמערער שוחרר ממעצר ועל כן איננו רלוונטי כלפיו, אך בית המשפט מצא את המקרה כמתאים על מנת לדון בשאלה העקרונית, ולו מבחינה תיאורטית. כאמור לעיל, אף לגופו של עניין דחה בית המשפט את טענותיו של המערער, וקבע באופן עקרוני כי לאור ההבחנה שנעשתה בין מעצר "רגיל" לבין מעצר בפיקוח אלקטרוני, הרי שאין מקום לקבל את טענותיו של המערער, ויש להותיר את קביעתו של בית המשפט המחוזי על כנה, היינו, אין להפחית את הימים בהם היה הנאשם עצור בפיקוח אלקטרוני מימי המאסר שנקבעו בגזר הדין. לעניין מתחם הענישה, קבע בית המשפט בקצרה כי המתחם אותו קבע בית המשפט המחוזי הינו הולם בנסיבות המקרה ואין לקבל את טענתו של המערער אף לעניין זה. סוף דבר הערעור נדחה.      

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.