חוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע שורה של תנאים בגינם חל איסור על מעסיק להפלות בין עובדיו.

מזהה: 2445

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע שורה של תנאים בגינם חל איסור על מעסיק להפלות בין עובדיו. בין תנאים עלה חל איסור להפלות בגין מין, נטייה מינית, מעמד אישי, הריון, טיפולי פוריות ו/או הפריה חוץ גופית, היות העובד הורה, גילו, גזעו, דתו, לאומיותו, מוצאו, מגוריו, השקפתו, מפלגתו, שירות מילואים (סעיף 2 לחוק). בחוק אין קביעה מפורשת לקריטריון של השמנת יתר אולם, סעיף 2(ב) קובע כי "רואים כהפליה גם קביעת תנאים שלא ממין העניין".

מיכאל טוען כי עד כה ביצע את עבודתו נאמנה כאשר משקל היתר שלו מעולם לא הפריע לו לבצע את עבודתו כראוי. מקום העבודה טוען כי הדרישה לפטר את מיכאל באה על רקע של רצון לתת דוגמה אישית. כאשר קביעת תנאי לעבודה שאינו רלוונטי לדרישות התפקיד, נקבע כי הדבר מהווה אפליה עקיפה (פס"ד קאדי) ולכן בהתאם להוראות החוק והפסיקה אכן נראה כי המדובר באפליה שהרי, אם בעבר ביצע עבודתו נאמנה מה שונה הדין עכשיו? מה השתנה חוץ מרצונו של המעסיק לנראות אחרת שאינה ממין העניין?

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.