טיפוס 'הקורבן' - הפגיע ביותר בבואו להתמודד עם אתגרי הזקנה

מזהה: 3535

ממצאי המחקר מראים כי אכן טיפוס 'הקורבן' הוא הפגיע ביותר בבואו להתמודד עם אתגרי הזקנה, לעומת קבוצת ה'לוחם' שהתמודדותם היא מתוך החצנה ו'אלה שהצליחו' שהתמודדותם מתוך הדחקה ולפי החוקרים כנראה ניצולים מקבוצת הקורבן הם בעלי נטייה אישית לקושי להתמודד עם מצבי חיים והשילוב עם גורמים סביבתיים יצרו פגיעות בעת החשיפה לטראומה (בשואה) והדפוס הזה מלווה אותם גם  בהתמודדות עם הזיקנה.

לא ניתן להסיק מהמאמר שהדחקה היא דבר רע שהרי בסופו של דבר זהו מנגנון הישרדותי ומשאב פנימי שעזר לקבוצת ה'אלו שהצליחו' להתמודד עם הטראומה ודפוס זה עזר להם להסתגל לחיים חדשים ולהתמודדות עם הזיקנה, אך עם זאת תיתכן אלטרנטיבת התמודדות קלינית טובה יותר.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.