טענת ניתוק הקשר הסיבתי

מזהה: 2228

על מנת להתגונן בטענת ניתוק הקשר הסיבתי עפ"י סעיף זה, יש להוכיח שני תנאים מצטברים: האחד, שהטיפול הרפואי היה העילה המיידית היחידה למוות, והשני, שהטיפול לקה בפגמים מקצועיים חמורים"[1]. בענייננו, נאמר לנו כי הניתוח של שמעון בליבו עבר בהצלחה, מכאן, שמנחם יטען כי המכות שהיכה את שמעון או אפילו הוויכוח עימו אולי גרמו לו לחוש בליבו ולביצוע הניתוח, ואולם הניתוח כאמור בוצע בהצלחה. דיי בכך כדי שמנחם יטען כי תם חלקו ב"פרשה" שכן האלימות שהפגין כלפי שמעון לא גרמה בפועל למותו. כן נאמר לנו כי לאחר הניתוח שמעון אושפז במחלקה כירורגית. למעשה, עצם אישפוזו לאחר ניתוח לב במחלקה כירורגית מהווה פגם מקצועי כשלעצמו, שכן היה מצופה שהוא יאושפז במחלקה קרדיאולוגית. כמו כן, נאמר לנו כי יומיים לאחר ביצוע הניתוח המוצלח, הוא נדבק בחיידק שגרם לו לחלות בדלקת קרום המוח.

 

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.