יחסי אבות - ילדים

מזהה: 2970

מחקר אמפירי אשר בדק את השפעת היחסים בין האבות לילדים ערך תצפיות בקרב ילדים בגיל הגן ובחן את השפעות היחסים הללו. במחקר השתתפו שמונים משפחות בעלות ילדים בגילאים ארבע בממוצע. החוקרים הקפידו על רקע סוציואקונומי די זהה.  ממצאי המחקר עולה כי ככל שמערובות האב בגידול הילדים גדולה יותר כך התנהגות הילדים הינה חברתית ותקשורתית יותר,  והילדים משפרים את יכולת ההסתגלות שלהם. למרות זאת מחקר זה גם הצביע על כך שגידול משותף של הילדים, יחד עם האם, הינו חשוב גם כן להתפתחות של הילדים. המחקר גם הצביע על פער אשר קיים בין הרצון של האבות להשתתף בגידול הילדים ובין המציאות בפועל והתריע מפני היעדרות של האבות מגידול הילדים בשל סיבות אשר נובעות מן היום יום(Buckley & schoppe- sulivan, 2010).

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.