יחסי גומלין בין צורכי המציאות לבין השפה

מזהה: 2386

לדעתי, קיימים יחסי גומלין בין צורכי המציאות לבין השפה. שפה היא סוג של מענה לצורך בגיבוש כלי מושגי המכיל את התנסויות היומיום. אך מרגע שנוצר הכלי- המילה, ניתן להמשיך ולהשתמש בו לצורך הבנית רשת מושגית, תוך שימוש באסוציאציות של הפרט ,מאותה אוכלוסיה. כלומר, לאחר התהוותה, השפה יכולה לעצב חשיבה ותפיסה של המציאות.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.