יעדים לשיפור במרחב הבית ספרי

מזהה: 3497

המרחב הבית ספרי הוא אחד הגורמים המסייעים בהגשת המטרות. כפי שמוצג בתוכנית, רוב הפעילויות מתקיימות בתוך כותלי בית הספר. לכן, אין בעיה של מציאת מקום שבו צריך לבצע את הפעילויות. לפי תכנית העבודה, קיימים מספר הזדמנויות שלפיהם הלומד יכול להשתמש בכל מקום בבית הספר, בחדרי ספורט, חדרי לימוד, חצר בית הספר ומסביב לבית הספר. הגיוון במרחבים שבהם הלומד יכול להשתמש וחופש הבחירה, שהוא כמטע מוחלט, מעודד עשייה ונותן ללומד ולמורה תחושה שיש לו רכיב חשוב מתוך הרכיבים, שהוא צריך על מנת לקיים את הפעילות. בנוסף לכך, במתן מרחב ללומד, אנחנו נותנים לו תחושה גם, שיש לו מקום, וכי חשוב לדעת שהוא קיים וששמים לב אליו ולכוחות שלו. ההשקעה הזו למען הלומד, במיוחד כי רוב הפעילויות מסתמכות על היצירתיות של הלומד והיצירה שלו, נחשבת כאחד הרכיבים של יצירת חברה מאוגדת שאכפת לה מכל צרכי חבריה.

הגורם המסייע השני הוא, הקהילה. בפעילויות אנחנו מנסים להשתמש בקהילה בצורה בסיסית על מנת לחזק את מובן החברה וההתאגדות אצל הלומד. ביקור ברחבי הקהילה, ההיכרות של מרכזיה השונים וביקור באוכלוסיות שונות של הקהילה כמו זקנים או נזקקים, מעצים תחושות שונים אצל הלומד. במפגש הקהילתי הלומד מזהה דברים שלא היו ידועים לו מקודם, נפגש עם אנשים מגילאים שונים, מדבר איתם ומזדהה עם המצב שלהם.

הגורם השלישי הוא שמשרד החינוך מציע רעיונות ותוכניות שונים והוא גם מנגיש מרכזים שמטרתם להיות רקע לתלמידים ומהווים מרכזי למידה. הגורם הזה נחשב כמסייע כי, תלמידים שמתכננים או מתאמנים ביחד, הם קודם כל יכולים להשתמש בבית הספר. 

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.