כדי לעודד התפתחות קוגניטיבית, המורה יכול להשתמש בכלים של "שפת החשיבה":

מזהה: 2385

 שימוש במושגים וביטויים ספציפיים בהקשרם המדויק; הכוונת הילד לחשיבה עצמאית ודיוק, באמצעות מתן הגדרות למושגים ומצבים . כמו כן ניתן ללמד לערוך השואות ובכך לחדד את מיומנות קבלת ההחלטות, בתור כלי חשוב במהלך תקשורת בינאישית.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.