כלי פיקוח - אסדרה(רגולציה) ויסות ופיקוח

מזהה: 5146

כלי מדינות נוסף אשר ניתן לעשות בו שימוש במקרה הנ"ל הוא אסדרה(רגולציה) ויסות ופיקוח. רגולציה היא אסדרה של פעילות מסוימת באמצעות קביעת כללים של מה מותר ומה אסור על ידי וויסות של  פעילות מסוימת כי להביא לשמירה על האינטרס הציבורי. לעומת כלי המדיניות של הוצאה אל מחוץ לחוק , הרגולציה מעבירה את הפעילות לתחומים אזרחיים ולא פליליים כדי להתמודד עם כשלי שוק באמצעות פיקוח והכוונת הפעילות של השוק. ברגולציה ניתן להשתמש כדי להתמודד עם כשל השוק אשר קיים במקרה שאנו עוסקים בו. למשל, הממשל יכול לחייב את חברות הטבק לפרסם את כל המידע אשר קשור למוצרים שלהם ולסיכונים אשר יכולים לנובע משימוש מן המוצרים שלהם. כך החברות לא רק מגבירות לא רק את תוכן הפרסום אלא גורמת לציבור להאמין במידע שהוא מקבל ברשת במידה רבה יותר.

כלומר, על ידי שימוש בכלי המדיניות של הרגולציה ניתן להגביל את הדרך שבה הפרסום במדיות החברתיות וברשת האינטרנט פועל ולפקח עליו. כל פרסומת תכיל מידע אשר מודיע על סכנות העישון, על המחיר הגבוה תמורת התמורה ועל שלל הבעיות האחרות אשר קיימות בשל עישון הטבק. הרגולציה תגרום לכך שהפרסום לא יהיה מגמתי וכזה אשר נועד רק להגביל את הרווחים, אלא יהיה פרסום אשר כולל מידע אמתי שאולי עשוי להרתיע יותר מאשר הוא עשוי להגדיל את המכירות של מוצרי החברה.  איגוד המפרסמים אימץ עקרונות של תו אתי לפרסומות על ידי הפרסומאים ועל ידי הרשות השנייה.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.