לשטח קיימת מערכת אקסיומות ברורה

מזהה: 3427

א. מצולעים חופפים הינם בעלי שטחים שווים. ב. מידת השטח הכוללת של שני מצולעים, אשר אין להם חלק משותף, שווה למידת השטח של המצולע המורכב משני מצולעים אלו. ג. ריבוע שאורך צלעו הוא יחידת אורך אחת – שטחו הוא יחידת אורך רבוע.

כיום, נהוג לכנות מצולעים שווי שטח 'מצולעים 'חופפי גזרה' או 'מצולעים שקולים'. זאת, מכיוון שעל פי אקסיומה א' האמורה, זוג מצולעים שניתן לחתוך אחד מהם לסך מסוים של חלקים  ולסדר אותם מחדש כך שיתקבל המצולע השני – הם שווי שטח. כן, הוכח – בשנת 1832 על ידי גרווין ובולוייאי, כי גם שני מצולעים בעלי שטח זהה הינם מצולעים חופפי גזרה. מאוחר יותר, בשנת 1988, הוכיח לאקוביץ כי אף עיגול וריבוע בעלי שטח שווה הינם חופפי גזרה.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.