מאפיינים עיקריים למיון טיפוסי עוצמה

מזהה: 2009

קיימים מספר מאפיינים עיקריים למיון טיפוסי עוצמה: לגיטימיות: באיזו מידה חש עצמו מחויב שחקן אחד לעשות את המתבקש ממנו משחקן שני; אופי וגודל הסנקציות המוטלות על ידי השחקן השולט; והאמצעים או הדרכים בהם משתמשים: האם שחקן א' שולט בשחקן ב' באמצעות מידע או דרך שינוי המצב שלו (דאל, עמ' 30).

סמכות - סמכות היא השפעה אשר עונה על שני תנאים לפחות: 1. השפעה שגרתית, כמו למשל ההשפעה של ארה"ב על ישראל בסיוע כלכלי וצבאי; 2. השפעה לגיטימית, אשר מתקיימת גם בעיני המושפע וגם בעיני המשפיע. כך, למשל, הישראלים מושפעים מהתרבות האמריקנית, וראש הממשלה נתניהו דובר אנגלית רהוטה.

ישנם שלושה טיפוסים מובהקים של סמכות: סמכות על בסיס רציונלי, סמכות אשר מסתמכת על האמונה בחוקים נורמטיביים ובזכות של האנשים אשר חוקקו חוקים אלה לפקד על אחרים אשר יצייתו להם. זוהי הסמכות החוקית, אשר מקנה לאנשים את הסמכות לשלוט רק מתוקף החוקיות הרשמית של פקודותיהם ורק בתחום הסמכות של תפקידם; סמכות על בסיס מסורתי, זו מסתמכת על האמונה המקובלת במסורת, כאשר אנשים לפי סמכות זו יצייתו על פי המסורת שבתוכה גדלו. הציות נזקף לאישיותו של המנהיג אשר נתפס כקדוש ומוגבל על ידי המסורת; סמכות על בסיס כריזמטי מבוססת על אישיות, אופי ו/או גבורה של אדם יחיד ולשיטה ולדרך בהן הוא דוגל. אנשים יצייתו לו וילכו אחריו כיוון שהם נותנים בו אמון, מעריצים אותו ונמשכים אחר האישיות הכריזמטית שלו (ובר, 1978, עמ' 37).

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.