מה הכוונה בהוראה, תרגול והערכה בתוך הקשר?

מזהה: 5080

הוראה בתוך הקשר משמעותה שהלימוד והתרגול של הדקדוק, הן מבחינת כללים והן מבחינת שימוש, תיעשה תוך התייחסות להקשר של הדברים מחיי היום יום (מתי משתמשים בזה? לצורך מה? והכל תוך שימוש במצבים טבעיים מחיי היום יום ברמת השיח). בעזרת הוראה בתוך הקשר התלמידים ידעו להתאים מבנים דקדוקיים ומבנים לקסיקאליים לסוג הטקסט. ניתן ללמד את ההקשר על ידי שימוש בתמונות, הצגת סיטואציות, קטעי וידאו וכו'. בלימוד בתוך הקשר מחלקים את חומר הלימודים ליחידות קטנות. למשל, כשמלמדים כלל דקדוקי יש לבדוק היכן נשתמש בזה, כדי להבין את המשמעות של השימוש בכלל הזה והיכן באופן טבעי נשתמש בו.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.