מטרתו של ההליך הטיפולי שמתבסס על יצירה והבעה הינו הענקת בחירה חופשית

מזהה: 2429

מטרתו של ההליך הטיפולי שמתבסס על יצירה והבעה הינו הענקת בחירה חופשית בין חוסר ביטוי לבין ביטוי באופן בטוח והינו בעל ארבעה היבטים, אלה הם החוויה שביצירה, היצירה עצמה, המשמעות הסובייקטיבית של היצירה למטופל והקשר שבינו לבין יצירתו. גבולות הדף, גודל המרחב, מפגשי הטיפול וחומרי היצירה מעגנים תחושת ביטחון, כשהחומרים והבחירה שלהם מלמדת על מקור הבחירות והצרכים של המטופל. הבנת המשמעות של המטופל את יצירתו, בעזרתו של המטפל, מאפשרת למטופל להתחבר לרגשותיו ולפתח מיומנויות של ויסות .

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.