מידת היישומיות של תיאוריית האסימונים

מזהה: 2621

הייתי מעלה תהיה לגבי מידת היישומיות של תיאוריית האסימונים. במקרים מסוימים המטרה החינוכית החיובית ומרחיקת הלכת שעליה מדובר כאן איננה מתיישבת עם התנאים בשטח. למשל כאשר נדרשת התקדמות ממשית ומדידה בחומר לקראת בחינות הבגרות, הפעולה החיובית – על תוצאותיה המבורכות – פחות רלבנטית. כמורה עליך להצעיד את הכיתה תוך X שיעורים מסוים אל מעבר לסף בקיאות והבנה שבלעדיו לא יוכלו לעבור את הבחינה. זהו המנדט העיקרי שלך. במקרה כזה התנהלות "אסימונית" (למשל מול תלמיד המפריע שוב ושוב) לא תביא אותך לשם. לכן, על אף דברי הטעם של שתי המגיבות, אין לי הסכמה גורפת עם יחסן האוהד להרצאה. 

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.