מכונת למידה המאפשרת לימוד איות לתלמידים

מזהה: 3914

במאמר מתוארת מכונת למידה אשר מאפשרת לימוד איות לתלמידים בכיתות ג׳ וד׳. המכונה מאפשרת שישה שלבים בעלי מאפיינים דומים ובכך גם תלמיד חלש יכול להצליח בשלב השישי משום שכבר עבר את כל חמשת השלבים הקודמים. המכונה מאפשרת חזרה ובכך מספקת חיזוקים חיובים עבור התלמיד ומעודדת את התקדמותו. זוהי דוגמא אחת לתהליכי למידה שנעשה בעזרת ניתוח תהליכי למידה. התלמיד לומד לאיית את המילה בעזרת המכונה, אשר עושה שימוש בעיצוב צורות התנהגות מורכבות. דוגמא נוספת שהובאה הינה מתחום הוראת המתמטיקה, בה התלמיד פותר משוואות פשוטות החוזרות על עצמן עם נעלים שונים. גם כאן קיים אלמנט החזרה כאשר התלמיד יכול לפתור מספר רב של שאלות הנוגעות לאותם קשרים. בכיתה רגילה למורה אין אפשרות לספק משוב עבור כל כך הרבה תרגילים ובנוסף התוכנה מאפשרת לתלמיד להשקיע כרבע שעה ביום ללימוד ולא קיימת דרישה להשקעת זמן מיותרת. המאמר מתאר מספר דוגמאות נוספות אשר בכולן אלמנט החזרה בולט: לימוד שיר בעל פה בעזרת חזרה והיעלמות, לימוד מדינות העולם בעזרת חזרה והחסרת המיקום על המפה ועוד. בכל התהליכים המתוארים, התלמיד עובר תהליך כאשר בסופו הוא מצליח להשלים לבד את המטלה המבוקשת. הלמידה המתוכנתת מספקת מענה שונה לתלמיד.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.