מסמן - הוגים מרכזיים: פרדיננד דה סוסיר, ארסנטו לקלאו ושנטל מוף

מזהה: 5327

המושג שייך להגות מרקסיסטית פוסט סטורקטורליסיטית ונהגה לראשונה על ידי פרדיננד דה סוסיר. לטענתו, יש הבדל בין דיבור לשפה, וכי הדיבור (מסמן) מקבל את משמעותו בהתאם לשפה ולתוכנה וחוקיה המוגדרים (מסומן). זאת, בניגוד להוגים שקדמו לו, כמו הגל, שטען כי המסמן והמסומן אחד הם.

לקלאו ומוף משתמשים במושג של דה סוסיר באופן ביקורתי. לטענתם, החברה אינה מקשה אחת כפי שהיה נהוג לחשוב בעבר, אלא מפולגת ומורכבת ממעמדות בעלי מאפיינים סוציו – אקונומיים שונים. כל קבוצה מהווה קבוצת לחץ פוליטית המבקשת להשיג שליטה על המדיניות (הגמוניה) באמצעות הלחץ אותו היא מפעילה. הדבר מנוגד לרעיון המרקסיסטי לפיו כולם בני אותו מעמד. כך, שלמעשה יש מאבק פנימי תמידי בתוך החברה האזרחית. במצב כזה, בו לכל קבוצה בחברה רצון ואינטרס שונים, לא ניתן לקבוע את המסמן באופן סופי ומוחלט. הפתרון של לקלאו ומוף למצב המתואר הוא משטר  דמוקרטי פלורליסטי, בו קבוצות החברתיות השונות תעבודנה בשיתוף פעולה, וכך תיצורנה מסמן ומסומן זהים ומשותפים לרוב הקבוצות.         

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.