מס דירה שלישית

מזהה: 5808

בישראל המס המוטל על השקעות בנדל"ן הוא יחסית נמוך, כאשר משכירי דירה אחת או יותר יכולים לקבל פטור ממס הכנסה על הכנסותיהם משכר הדירה. משכירים רבים פטורים מתשלום מס אם סך כל הכנסותיהם משכר דירה אינו עולה על 5100 ₪ לחודש (נכון לשנת 2020), ומי שסך הכנסותיו משכר דירה נמצא גבוה מסכום זה, ישלם 10% על דמי השכירות או מס שולי על השכירות נטו, לפי הנמוך מבניהם.

וכך, בעוד שעל שכר עבודה משלמים מס שיכול להגיע עד 50% ועל רווחים בשוק ההון 25%, המיסוי על דירות להשקעה הוא יחסית נמוך. מכאן, שיתכן כי דווקא מיסוי גבוה יותר על השקעה בנדל"ן בדומה להכנסות מאפיקי השקעות אחרים כמו שוק ההון והכנסה משכר, יהיה יעיל יותר ממס דירה שלישית ויגרום למשקיעים המחזיקים במספר דירות למכור את דירותיהם. בכך תושג המטרה של צמצום הביקוש לדירות על ידי משקיעים ומיתון רכישת הדירות מצדם, והגדלת ההיצע של אותן דירות בשוק הדיור לאוכלוסיית מחוסרי ומשפרי הדיור בישראל.

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.