מערכת החינוך בפינלנד כפי שמוצגים בספרו של פאסי סאלברג2736

מזהה: 2736

מערכת החינוך בפינלנד כפי שמוצגים בספרו של פאסי סאלברג:

רמת השכלה הקרב האוכלוסייה הבוגרת – המצב בפינלנד מורה כי 30% מהבוגרים באוכלוסייה הינם בעלי תואר אקדמאי וכ – 40% סיימו ללמוד בבית ספר עיוני. בנוסף , יותר מ – 50% מהאוכלוסייה הפינית הבוגרת משתתפים בתוכניות חינוך של בוגרים כאשר רק 2.5% מההוצאה הלאומית בחינוך מגיעה ממקורות פרטיים. לפי התחזיות של שנת 2010 פינלנד נמצאת במקום גבוה בניבוי למספר שנות ההשכלה שילד בן חמש עתיד לרכוש. מערכת החינוך בפינלנד מעודדת תלמידים לסיים את לימודיהם מהר ככל האפשר לצורך כניסה מוקדם לשוק העבודה תוך מתן הזדמנות שווה לכלל התלמידים שסיימו לימודים בחטיבה מאחר והלימודים הינם ללא תשלום.

שוויון והוגנות בתוצאות ולא רק בהזדמנויות – מאפיין זה נועד להבטיח חינוך באיכות גבוהה לכל התלמידים המבוססת על צדק חברתי ושוויון הזדמנויות חינוכיות. פינלנד אימצה מאפיין זה באמצעות עזרה והתערבות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, טיפול בילדים מגיל מוקדם, לימודים ללא תשלום, שירותי בריאות מקיפים, ארוחות חינם לכלל הילדים,  דאגה ששיעור הלומדים יהיה גבוה בכיתות חינוך מיוחד במיוחד בכיתות נמוכות והימנעות מהערכה מבוססת ציונים בחמש השנים הראשונות בבית הספר.  

בקשתך בביצוע....
הקפאת מאמרים - הסבר
לקוח שמעוניין למנוע מכירת עבודה ללקוחות אחרים, יכול לבצע זאת באמצעות הקפאת עבודה לפרק זמן מוגבל. כל מוצר דיגיטלי שנמכר מוקפא מידית ל-48 שעות ללא תשלום. בחלוף 48 שעות, ובמידה ולא רכשת הקפאה נוספת, המוצר הדיגיטלי יהיה זמין לרכישה על ידי משתמשים אחרים, לרבות אפשרויות הקפאה. לכןיש לקחת בחשבון שייתכן שלאחר סיום תקופת ההקפאה, המוצר לא יהיה זמין להקפאה נוספת משום שנרכש על ידי לקוחות אחרים ואף הוקפא על ידם לפרקי זמן ארוכים.

לא ניתן לרכוש מוצרים שהם בתקופת ההקפאה.